English
Arabic
similar Results
 1. recurrent vomiting {cyclic vomiting} {med.}
  قَيْءٌ راجِع {قَيْءٌ دَوْرِيّ} {طب}
 2. nervus recurrens {nervus laryngeus recurrens} {med.}
  العَصَبُ الرَّاجِع {العَصَبُ الحَنْجَرِيُّ الرَّاجِع} {طب}
 3. recurrent mania {periodical mania} {med.}
  هَوَسٌ راجِع {هَوَسٌ دَوْرِيّ} {طب}
 4. recurrent canal {canalis pterygoideus} {med.}
  النَّفَقُ الرَّاجِع {النَّفَقُ الجَناحِيُّ} {طب}
 5. backward caries {internal caries} {med.}
  تَسَوُّسٌ رَاجِعٌ {تَسَوُّسٌ داخِلِيّ} {طب}