K.A.Kh'in duvarı

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
15, Kasım, 2018 farislahham tarafından
in Kauflaune sein
26, Kasım, 2017 bassel hafez tarafından
in den Griff bekommen
23, Kasım, 2017 bassel hafez tarafından
Ich möchte Sie kennen zu lernen
10, Ağustos, 2016 dyaaSy tarafından
Vieln Dank für deine Mitwirkung in arabdict
1, Temmuz, 2016 Y.M.Fouad tarafından
1,742 soru
1,949 cevap
313 yorum
30,325 kullanıcı