more_vert
معنى كلمة يعكر وضد كلمة يعكر
thumb_up_off_alt ad 1 persona piace thumb_down_off_alt a 0 persone non piace

1 Risposta

more_vert

عكر - يعكر ويعكر ، عكرا وعكورا: 

عكر - يعكر ، عكرا:

 

- عكر الماء أو نحوه : اختلط بالطين ونحوه فكان كدرا غير صاف
1 - عكر عليه : كر ، هجم . 2 - عكر عليه : رجع إليه هاجما .
thumb_up_off_alt a 0 persone piace thumb_down_off_alt a 0 persone non piace
...