Translate English Arabic pulsus frequens

English
Arabic
  ...
similar Results
 1. pulsus {med.}
  نَبْض {طب}
 2. pulsus incongruens {pulsus differens} {med.}
 3. pulsus mollis {soft pulse} {med.}
 4. pulsus parvus {small pulse} {med.}
  نَبْضٌ قَصيرُ الارتفاع {نَبْضٌ صَغير} {طب}
 5. pulsus tardus {very slow pulse} {med.}
 6. pulsus vacuus {very weak pulse} {med.}
 7. pulsus fortis {strong pulse} {med.}
 8. pulsus biferiens {pulsus bisferiens} {med.}
 9. pulsus celer {quick pulse} {med.}
 10. pulsus celerimus {collapsing pulse} {med.}
  نبض قافز {نَبْضٌ سريع الانخماص} {طب}
 11. نَبْضٌ مُخْتَفٍ {مُخْتَفِي} {طب}
 12. pulsus filiformis {thready pulse} {med.}