Translate English Arabic method

Geography   Economy   Education  
English
Arabic
  Noun
 1. method [pl. methods] {geogr.}
  طَريقَة [ج. طُرُق] {جغرافيا}
 2. method [pl. methods] {geogr.}
  أسْلُوب {جغرافيا}
 3. method [pl. methods] {econ.}
  نِظَام {اقتصاد}
 4. method [pl. methods]
 5. method [pl. methods]
 6. method [pl. methods] {geogr.}
  كَيْفِيَّة {جغرافيا}
 7. method [pl. methods]
 8. method [pl. methods]
 9. method [pl. methods]
 10. method [pl. methods]
 11. method {educ.}
 12. ...
 13. مِثَالٌ {يُحْتَذَى}
 14. مَنْحىً {جمعه: مَنَاحٍ}
similar Results
 1. manufacturing-method (n.) [pl. manufacturing methods]
 2. flat method {econ.}
  طريقة ثابتة {اقتصاد}