Translate English Arabic medical thread

Engineering   mining   Industry   Agriculture   Computer  
English
Arabic
  ...
similar Results
 1. vee thread {Eng.}
  سن مخروطية {على شكل V} {هندسة}
 2. thread {Eng.}
  حز اللولب {هندسة}
 3. to thread (v.) {arts}
 4. thread (n.) [pl. threads]
 5. thread (n.) [pl. threads]
 6. v-thread {Eng.}
  سن مخروطية {على شكل V} {هندسة}
 7. to thread (v.) {arts}
  نَظَمَ {الدُّرَّ إلخ في خَيْط}
 8. thread {Eng.}
  سن اللولب {هندسة}
 9. thread {Eng.}
  لولبة {هندسة}
 10. thread {min.}
  عرق رفيع {تعدين}
 11. to thread (v.)
  أسلك الخيط {في سم الإبرة}
 12. to thread (v.)
 13. thread {ind.}
  حز {صناعة}
 14. thread (n.) [pl. threads]
 15. thread (n.) [pl. threads] {clothing} {agr.}
  خَيط {زراعة}
 16. thread (n.) [pl. threads] {clothing}
 17. thread (n.) {comp.}
  محادثة نصية {كمبيوتر}
 18. thread (n.) {comp.}
  مؤشر ترابط {كمبيوتر}
 19. thread (n.) {comp.}
  محتوى المنشور {كمبيوتر}