Economy   Computer   Medicine   History   Education   Politics   Industry  
English
Arabic
  ...
similar Results
 1. history {econ.}
 2. History Log (n.) {comp.}
  سجل المحفوظات {كمبيوتر}
 3. history {med.}
  سَوَابِقُ {مَرَضٍ ما} {طب}
 4. run history (n.) {comp.}
 5. history (n.) {comp.}
  محفوظات {كمبيوتر}
 6. history {econ.}
  سجل {اقتصاد}
 7. job history (n.) {comp.}
  سجل المهمة {كمبيوتر}
 8. history (n.) [pl. histories]
 9. history (n.) [pl. histories]
 10. history date {econ.}
  تاريخ السجل {اقتصاد}
 11. absence history {econ.}
  سجل الغياب {اقتصاد}
 12. سيرة {من حيث المرض أو العمل}
 13. Scrap History {ind.}
  الخردة {صناعة}