Translate English Arabic lactation

Agriculture   Medicine  
English
Arabic
  Noun
 1. lactation [pl. lactations]
 2. lactation [pl. lactations] {agr.}
  إِلْبان {زراعة}
 3. lactation [pl. lactations]
 4. ...
 5. lactation {med.}
similar Results
 1. ضُمورُ الإِرْضاع {ضمور الرحم المصاحب للإرضاع} {طب}
 2. lactation hormone {prolactin} {med.}
  هُرْمونُ الإِلْبان {البرولاكتين} {طب}
 3. lactation tetany {grass tetany} {med.}
  تَكَزُّزُ الإِلْبان {تَكَزُّزٌ عُشْبِيّ} {طب}
similar Results
 1. lactational (adj.) [ more lactational ; most lactational ]