English
Arabic
    ...
similar Results
  1. Eck's fistula {med.}
    ناسورُ إيك {بين الوريد الأجوف ووريد الباب} {طب}
  2. fistula (n.) fistulas or fistulae {med.}
    ناسُور [ج. نَواسير] {طب}
  3. fistula (n.) {med.}
  4. ناسورٌ مُتَقالِب {لدراسة صفراء الحيوان تجريبياً} {طب}