Translate English Arabic chronic chorea

English
Arabic
  ...
similar Results
 1. chorea {med.}
  رَقَص {طب}
 2. fibrillary chorea {paramyoclonus} {med.}
  رَقَصٌ لُيَيفِيّ {نَظيرُ الرَّمَعِ العَضَلِي} {طب}
 3. habit chorea {tic} {med.}
  رَقَصٌ مُعْتاد {عَرَّة} {طب}
 4. chorea festinans {paralysis agitans} {med.}
  رَقَصٌ مُسَرَّع {شَلَلٌ رعّاش} {طب}
 5. Henoch's chorea {chronic progressive electric chorea} {med.}
  رَقَصُ هينوخ {رَقَصٌ كَهْرَبِيٌّ مُتَرَقٍّ مُزْمِن} {طب}
 6. رَقَصُ هَنْتِنْغتُون {رَقَصٌ وِراثِيٌّ تَنَكُّسِيٌّ لإصابة القشرة المخية والجسم المخطط} {طب}
 7. رَقَصٌ دوبينِيّ {رَقَصٌ كهربي حاد مميت تلو مرض عصبي مركزي} {طب}
 8. dancing chorea {saltatory chorea} {med.}
 9. chorea mollis {limp chorea} {med.}
 10. Schrotter's chorea {diaphragmatic chorea} {med.}
  رَقَصُ شروتر {رَقَصٌ حِجابِيّ} {طب}