English
Arabic
  ...
 1. chronic tetanus {delayed tetanus} {med.}
  كُزَازٌ مُزْمِنٌ {كُزَازٌ آجِل} {طب}
similar Results
 1. tetanus (n.) {med.}
 2. Rose's tetanus {cephalic tetanus} {med.}
  كُزازُ روز {كُزَازٌ رَأْسِيّ} {طب}
 3. hydrophobic tetanus {cephalic tetanus} {med.}
  كُزازٌ الخَوفِ مِنَ الماء {كُزازٌ رَأْسِيّ} {طب}
 4. delayed tetanus {chronic tetanus} {med.}
  كُزازٌ آجِل {كُزازٌ مُزْمِن} {طب}
 5. cerebral tetanus {cephalic tetanus} {med.}
 6. lockjaw (n.) {med.}
  كُزاز {طِبّ} {طب}
 7. tetanus (n.) {med.}
  كُزاز {مرض عدوائي ذو مظاهر عصبية} {طب}
 8. tetanus {med.}
 9. tertians bacillus {Clostridium tetani} {med.}
  عُصَيَّةُ الكُزاز {المِطَثِّيَّةُ الكُزازِيَّة} {طب}
 10. paralytic tetanus {cephalic tetanus} {med.}
  كُزازٌ شَلَلِيّ {كُزازٌ رَأْسِيّ} {طب}
 11. antitetanic {med.}
  مُضادُّ الكُزاز {أدوية} {طب}
 12. kopf tetanus {cephalic tetanus} {med.}
 13. Klemm's tetanus {cephalic tetanus} {med.}
  كُزازُ كليم {كُزازٌ رَأْسِيّ} {طب}
 14. tetanus dorsalis {tetanus posticus} {med.}
  كُزازٌ ظَهْرانِيّ {كُزازٌ خَلْفِيّ} {طب}