1. choke (v.) {to choke ; choked ; choked }
    قطع

Examples

Synonyms
  1. بتّ ، بتر ، أمضى ، إمضاء ، بتك ، بتل ، فصل ، برت ، تجاوز ، تخليف ، جاز ، سار ، جدّ ، عظم ، صار جديدًا ، عظمة ، والد ، حصد ، اهتبّ ، بجّ ، خلف ، بتّت ، بتّك ، بتّل