1. desegregation (n.) [pl. desegregations]
    الدمج العنصري

Examples