Translate German Arabic لِفَافَة لَحْم

  1. No exact translation found for لِفَافَة لَحْم
Medicine   Ecology  
German
Arabic
similar Results
  1. die Fasziotomie (n.) {med.}
  2. die Faszie (n.) {med.}
  3. die Rolle (n.) [pl. Rollen] {Objekt}
  4. das Bindegewebe (n.) {med.}
  5. die Grundwalze (n.) {ecol.}
  6. die Plantarfaszie (n.) {selten} {med.}