Deutsch
Arabisch
    Adjektiv
  1. retikular (adj.) {Med}